3. novembra 2018

Kto sme

Kto sme

 

Na projekte GACY ’68 pracujú ľudia z rozličných končín Európy. Učitelia a študenti štyroch univerzít sa spojili aktivistami a odborníkmi z kultúrnych inštitúcií a občianskych združení, aby prispeli ku kultivovaniu historickej pamäti a formovaniu spoločného európskeho historického povedomia. Spája nás nielen výskumný záujem o Šesťdesiaty ôsmy ako neprehliadnuteľný medzník v novších dejinách Európy, ale aj vôľa hovoriť o ňom nielen v úzkom rámci národného naratívu a nielen v rámci akademických debát. Veríme, že sa nám podarí vzbudiť záujem širšieho publika.

Vienna University

Wolfgang Mueller
koordinátor výskumu

Hildegard Schmoller
výskumníčka

Регионален исторически музей – Варна

Zlatka Antova
koordinátorka výskumu

Velina Kostadinova
výskumníčka


 

Sveučilište u Zagrebu

Matija Ivačić
koordinátor výskumu

Eesti Mälu Instituut

Hiljar Tammela
koordinátor výskumu


Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Francesco Privitera
koordinátor výskumu

Truc sphérique

Fedor Blaščák
koordinátor podujatí pre verejnosť


Zemplínska knižnica

Martin Capík
koordinátor podujatí pre verejnosť

 

Univerzita Komenského v Bratislave

Ľubor Matejko
koordinátor projektu

Matej Ivančík
koordinátor výskumu

Zuzana Bujačková
koordinátor podujatí pre verejnosť

Michaela Petra Poliačková
koordinátorka prekladov

Dominika Pisoňová
dizajnérka

 

Informácie o aktivitách projektu GACY´68, podujatiach a účastníkoch projektu financovaného Európskou úniou.

Viac informácií