18. februára 2019

O projekte

Prelomový rok 1968

Československo a Európa

 

Projekt GACY ’68 uspel vo výberovom konaní Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) v silnej konkurencii 357 žiadostí z celej Európskej únie a ako jeden z 37 úspešných projektov získal finančnú podporu v rámci programu Európa pre občanov (Európska pamäť) v roku 2018.

——————————

Aký je odkaz Dubčekovej jari pre rozličné generácie Slovákov a ako si ju pamätajú Európania? Ako si rekonštruujeme dejiny cez generácie? Nechápeme nedávnu európsku minulosť priveľmi úzko a nespútavame ju priveľmi do hraníc národných naratívov, hoci je zrejmé, že bez ich prekročenia nemôžme minulosť dosť dobre pochopiť? Dá sa rok 1968 ukázať aj zo širšej európskej perspektívy, a zároveň z pohľadu malých miestnych komunít? Pripomíname si výročia, ale uvedomujeme si ich kontext a skutočný význam? V projekte GACY ’68 hľadajú odpovede na tieto a ďalšie otázky odborníci z viacerých popredných univerzít, ktorí sa spojili s občianskymi inštitúciami, aby spoločne otvárali dvere výskumu historickej pamäti.

Aktivity projektu sa sústreďujú na historický výskum a organizovanie podujatí určených širšej verejnosti s cieľom kultivovať pripomínanie Šesťdesiateho ôsmeho ako súčasti spoločného dedičstva občianskej spoločnosti v Európe. Na projekte už teraz participujú ľudia z ôsmich krajín EÚ, od Baltického mora po Jadran a od Álp po Čierne more. Budem radi, ak sa pridajú aj ďalší.

Výskumy GACY ‘68

DOKUMENTY MÁLO ZNÁME I CELKOM NEZNÁME

Napriek mnohoročným výskumom Šesťdesiateho ôsmeho leží v európskych archívoch a knižniciach stále množstvo dokumentov, ktorým sa dosiaľ nevenovala primeraná pozornosť. Pracujeme na kritickej edícii menej známych a zabudnutých prameňov. Ľudia z GACY ’68 bádajú v Bulharsku, Českej republike, Estónsku, Chorvátsku, Rakúsku, Rusku, na Slovensku, v Taliansku a Ukrajine. Tu predstavujeme niekoľko z tých, ktoré sú menej známe.

VIAC

PRÍBEHY OČITÝCH SVEDKOV

Tím GACY ’68 zaznamenáva rozprávania pamätníkov. Zaujímajú nás príbehy ľudí, ktorí boli verejne činní, ale aj aj tých, ktorí patrili k „mlčiacej väčšine“. Bývalí vojaci, ktorí sa zúčastnili na invázii armád Varšavskej zmluvy, ale aj ľudia, ktorí sa rozhodli opustiť Československo po potlačení Dubčekovej jari, či ľudia, ktorí žili v susedných krajinách a poskytli pomoc desiatkam tisícov Slovákov a Čechov… Každý z nich rozpráva ten istý príbeh zo svojho vlastného hľadiska. Pramene ústnej histórie ukazujú množstvo detailov odsúdených na to, aby boli historikmi zabudnuté a dávajú nášmu chápaniu toho, čo sa stalo, emočný rozmer: upozorňujú na radosť či pocit šťastia, sklamanie, frustráciu, nádej, odvahu, obavy, pochybnosti, stres…

VIAC

Podujatia GACY ‘68

‘68 NA VLASTNEJ KOŽI

Výstava, ktorá chce ukázať príbeh Pražskej jari trochu inak ako sme zvyknutí, predstavuje výsledky pôvodného výskumu archívnych prameňov, novín, súkromnej korešpondencie a spomienok očitých svedkov zo Slovenska a ôsmich ďalších európskych krajín. Ukazuje ikonické obrazy Dubčekovej jari, a aj „sivú zónu“ na pozadí a je výsledkom prvej fázy pôvodného výskumu GACY ’68.

VIAC

SPÝTAJ SA STARÝCH RODIČOV

Organizujeme súťaž stredoškolských študentov o najlepšie príbehy spojené so Šesťdesiatym ôsmym. Naším cieľom je posilniť záujem verejnosti a najmä mladých ľudí o nedávnu minulosť, posilniť historickú pamäť v miestnych komunitách a pomôcť objaviť príbehy, ktoré by nemali ostať zabudnuté.

VIAC

INTERVENCIA

Rolová hra Intervencia povie študentom viac ako ktorákoľvek učebnica dejepisu. Jej účastníci sedia v úlohe politických lídrov krajín Varšavského paktu na fiktívnom rokovaní a musia sa vcítiť do ich kože. Vžívajú sa do spôsobu myslenia, argumentujú, prijímajú zodpovednosť za svoje kroky a rozhodnutia. Radi prídeme aj na vašu strednú školu, napíšte nám.

VIAC

ODKAZ JANA PALACHA

Verejné debaty pripomínajúce výročie tragickej smrti a sebaobetovania mladého človeka akcentujú hodnoty humanity a morálky. Smrť Jana Palacha nebola iba protestom proti zvoli veľmoci, ale skôr výkrikom proti demoralizácii spoločnosti spôsobenej násilným zadusením nádeje a viery v zmenu k lepšiemu. Dlhý zoznam ďalších mladých ľudí, ktorí sa rozhodli konať podľa vzoru Jana Palacha, naznačuje význam horiacich faklí ako politického symbolu: Ryszard Siwiec vo Varšave, Josef Hlavatý v Plzni, Sándor Bauer v Budapešti, Emanuel Sopko v Bratislave… Palachov pohreb, protest hladujúcich študentov Univerzity Komenského…

VIAC

DIVADELNÁ HRA

Divadelná hra Zuzany Bujačkovej napísaná pre potreby projektu Prelomový rok, ktorá mala premiéru pri príležitosti otvorenia našej výstavy v Bratislave 21. marca 2019.

VIAC

1968: pamäť v naratívoch

Kniha venovaná pamäti o prelomovom roku 1968 v Európe predstavuje príspevky, ktoré odzneli na medzinárodnom sympóziu “Kultúra pamäte a pamäť kultúry” vo Forlì (Taliansko) v dňoch 14. a 15. novembra 2019.

 

Kniha nie je zamýšľaná len ako povinná jazda. Naopak, prináša viacero originálnych poznatkov postavených na novom výskume. Originálnym a mimoriadne užitočným prínosom je zapojenie študentov do celého projektu a najmä publikovanie ich textov mapujúcich rôzne aspekty pamäte na udalosti roku 1968.

Adam Hudek, Historický ústav Slovenskej akadémie vied

 

VIAC

A VEĽA INÉHO