10. novembra 2019

Rozhovor – Virginia Malevolti

Virginia Malevolti for GACY’68


Príbeh Virginie Malevolti

Ako členka skupiny bulharských cirkusových umelcov hosťuje v tom čase 21-ročná Virginia Malevolti v kočovnom cirkuse Humberto, ktorý práve vystupuje v Bratislave. Ráno 21. augusta prekvapí celé osadenstvo cirkusu pohľad na tanky pred hlavným vchodom.

V. Malevolti vysvetľuje nezvyčajnú pozornosť okupantov voči cirkusu prítomnosťou dvoch sovietskych artistov, detí Jevgenija Milajeva, ktorý bol do r. 1962 ženatý s dcérou L. I. Brežneva, Galinou. Jej vysvetlenie možno považovať za presvedčivé, hoci v auguste 1968 už bolo ich manželstvo rozvedené a ani deti neboli pokrvnými vnukmi L. Brežneva (narodili sa v prvom manželstve Milajeva, ich matka zomrela pri pôrode). Manželstvo Milajeva s Brežnevovou dcérou trvalo asi 10 rokov a je pravepodobné, že nevlastný starý otec pri plánovaní operácie Dunaj pamätal aj na osud vnukov. Spomienky V. Malevolti sa tak prinášajú zaujímavý detail z dejín veľkej politiky.

Autentické dojmy a osobné emócie vykresľuje temperamentná V. Malevolti v spomienkach na streľbu v uliciach Bratislavy, na nákupnú paniku a nedostatok chleba, ako aj na nedorozumenia pri
kontakte s obyvateľstvom, ktoré sa stavalo odmietavo k cudzincom z krajín okupantov. Jej svedectvo podáva aj detaily zo zákulisia cirkusu Humberto v súvislosti so zrušeným predstavením 21. augusta, o ktorom hovorí z pohľadu sklamanej diváčky Eva Novak v ďalšom filme z archívu GACY ’68.

V spomienkach z Prahy V. Malevolti vtipne vykresľuje niekoľko príhod pri nakupovaní, ktoré vypovedajú nielen o nevraživom postoji obyvateľstva k Bulharom, ale aj o deficitných tovaroch v komunistickom Bulharsku. Z hľadiska teórie oral history stojí za pozornosť konfúzia v rozprávaní o pamätníku obetiam inváznych vojsk, do ktorého sú vpletené prvky z príbehu J. Palacha. O ňom sa však mohla V. Malevolti dozvedieť až neskôr a nie ako priamy svedok.

Zaujal vás tento príbeh?

Ak by ste chceli videozáznam využiť v škole na hodine dejepisu, máte záujem dozvedieť sa viac o možnostiach jeho kritickej analýzy ako historického prameňa alebo chcete získať prepis záznamu, budeme radi, ak nám napíšete na e-mail: info@praguespring68.eu