Príbehy a dokumenty

Učebnice dejepisu podávajú príbehy, na ktoré sa často zabudlo a historici ich rekonštruovali za pomoci dokumentov. Dejiny však tvoria aj príbehy, ktoré žijú v pamäti súčasníkov. Tie sú natoľko spojené s ich identitou, že ten istý príbeh môžu rozliční pamätníci podať rozlične, a zároveň platí, že každý z nich by bol bez svojich spomienok kýmsi iným.
Pamäťou spoločenstva sa nemôžu stať spomienky, o ktorých sa mlčí. Archív GACY´68 preto ponúka záznamy spomienok pamätníkov z rozličných kútov Európy ako dokumenty pamäti.

                             

 

Virginia Malevolti

Kľúčové slová: prvé dni invázie, bulharskí artisti v cirkuse Humberto, Brežnevovi vnuci a operácia Dunaj, streľba na uliciach rady na chlieb v Bratislave, averzia obyvateľstva voči okupantom

Celý príbeh


 

Katarina a Branko Slukić

Kľúčové slová: uzatvorenie hraníc Maďarska v čase invázie, dobrovoľnícke aktivity na pomoc občanom Československa v chorvátskych mestách, kontakty s Juhosláviou počas „normalizácie“ v ČSSR

Celý príbeh


 

Franz Teszar

Kľúčové slová: Bundesheer, vojenské opatrenia na rakúskych hraniciach v čase invázie,  incident na Starom moste v Bratislave, obavy obyvateľstva rakúskych pohraničných obcí

Celý príbeh


Viera Hlavenková

Kľúčové slová: 

Celý príbeh


Peter Marko

Kľúčové slová: holokaust, SNP, komunistický prevrat 1948, IX. zjazd KSS, inscenované procesy, L. Novomeský, mládež, móda a umenie v rokoch liberalizácie, študentské hnutie 68 v Nemecku

Celý príbeh


Paul Krajnik

Kľúčové slová: 

Celý príbeh


Vivat Dubček, Vivat Svoboda

Kľúčové slová: liberalizácia očami sovietskych študentov, streľba z kostolnej veže na námestí SNP v Bratislave, konfiškácia fotoaparátov, kontrola správ o vojenskej invázii v ZSSR 

Celý príbeh


Hans Rätsep

Kľúčové slová: Sovietska armáda, prípravy na inváziu, život okupačných vojsk, rebélie po zápase ČSSR-ZSSR na majstrovstvách sveta v hokeji 1969

Celý príbeh