14. apríla 2020

SPÝTAJ SA STARÝCH RODIČOV

SPÝTAJ SA STARÝCH RODIČOV

Základnou myšlienkou projektu GACY’68 a teda aj súťaže Spýtaj sa starých rodičov je odhalenie príbehov z roku 1968, ktoré nenájdete v učebniciach. Chceli sme objaviť príbehy obyčajných ľudí, ktorí sa v tom čase ocitli v náročnej, ak nie priam nebezpečnej situácii. Všetky majú čosi spoločné, no každý z nich je aj trochu svoj. Do dejepisu sa dostalo iba zopár z nich, ale realitu roku 1968 tvoria všetky spolu. Ak ich nezachytíme, stratia sa v zabudnutí spolu s ľuďmi, ktorí ich zažili.

S pomocou stredoškolských učiteľov sme zorganizovali slohovú súťaž Spýtaj sa starých rodičov. Pri čítaní prác sme sa niekedy neubránili dojatiu, a niekedy aj slze, inokedy nás žiaci rozosmiali zábavnou historkou. A veľmi nás potešilo, keď sme v slohoch našli riadok o tom, že spoznali čosi, o čom ani netušili. Do súťaže sa dokopy zapojilo 13 stredných škôl so 195 prácami. V každej škole, ktorá splnila podmienky určené štatútom najprv prebehlo školské kolo, v ktorom sa určili traja víťazi. Spomedzi nich porota vybrala 10 najlepších slohov. Udelili sme aj 3 veľké ceny poroty – sú to práce, ktoré porotu naozaj chytili za srdce. Práce, ktoré mali nielen dobré spracovanie, ale stál za nimi aj silný príbeh.

Víťazmi školského kola sa stali:

•Alexandra Foltínska – Poprad
•Katarína Bojkovská – Bratislava
•Alexander Oláh – Michalovce
•Martin Boor – Trnava
•Simona Máchová – Žilina
•Tadeáš Vríčan – Skalica
•Terézia Pasminková – OA Trenčín
•Lenka Mečochová – Sereď
•Adela Timková – Poprad
•Sofia Pračková – Banská Štiavnica

Veľkú cenu poroty získali:

•Oskar Bíreš – Trenčín
•Nikoletta Zeleňanská – Banská Štiavnica
•Sofia Štubňová – Trnava

Prostredníctvom tejto súťaže sa nám podarilo zozbierať veľké množstvo príbehov roztrúsených po celom Slovensku. Najviac sa však tešíme z toho, že sme rozpútali medzigeneračný dialóg a pritiahli pozornosť žiakov stredných škôl k téme, o ktorú sa bežne nezaujímajú – k roku 1968. V slohoch písali aj o tom, aké sú pre nich získané informácie nové a šokujúce, či aké je pre nich náročná predstava, že by sa čosi podobné malo odohrať v súčasnosti a zasiahnuť ich vlastné životy. Veríme, že sme prispeli k väčšiemu záujmu o naše dejiny, ich odkaz a napokon, aj o ich vplyv na dnešok.