23. novembra 2019

Peter Marko

Peter Marko for GACY’68


Príbeh Petra Marka

Film je sugestívnou výpoveďou o človeku hľadajúcim svoje miesto pod slnkom. Cez spomienky na drobné detaily každodennosti a radostné i bolestné okamihy života, kreslí Peter Marko (1937) obraz doby pretkaný psychologizmom. Leitmotívom jeho príbehu sú otázky identity a pamäti človeka, životných postojov, hodnôt, otázky viny a odpustenia. Zaujíma ho ich význam pri rozhodovaní sa v zložitých životných situáciách, ako aj ich konfrontácia s kolektívnou identitou a pamäťou. Film je tak nielen kolekciou osobných spomienok, ale aj osobnostnou reflexiou sociálnych fenoménov, ktorými žila slovenská spoločnosť v štyridsiatych až šesťdesiatych rokoch 20. storočia. Výpoveď je rozdelená do štyroch kapitol:

Kapitola 1 – Človek musí byť fér
Malý chlapec prežije holokaust vďaka tomu, že rodičia sa rozhodnú konvertovať a jeho otec využije pomoc viacerých priateľov, keď sa celé týždne skrývajú v lesoch Nízkych Tatier.

Kapitola 2 – Môj otec vedel, že tu niečo nesedí
Spočiatku nadšený pionier, „budovateľ nového sveta“, začiatkom päťdesiatych rokov postupne vytriezvie, keď sa jeho rodiny priamo dotknú inscenované procesy éry stalinizmu.

Kapitola 3 – O Charlestone a šťastnom živote
Dozrievajúci mladý muž sa celkom zbavuje ideologických klapiek a prežíva časy politického uvoľnenia v Československu, ktoré sa po rokoch izolácie otvára svetu. Na radu skeptického otca sa rozhodne r. 1967 ostať v zahraničí.

Kapitola 4 – Človek je ako bábovka z rozličných ciest
Mladý vysťahovalec zažíva búrlivý rok 1968 v Nemecku. Kriticky sa díva na tunajšie študentské ľavicové hnutie, uvedomuje si jeho plusy a mínusy, ale aj zložitosť a rôznorodosť pohľadov na svet. Dubčekovu jar sleduje len z diaľky, ale s nadšením. Po invázii Varšavskej zmluvy do Československa so zadosťučinením kvituje, že poslúchol otcovu radu a nevrátil sa domov.

Zaujal vás tento príbeh?

Ak by ste chceli videozáznam využiť v škole na hodine dejepisu, máte záujem dozvedieť sa viac o možnostiach jeho kritickej analýzy ako historického prameňa alebo chcete získať prepis záznamu, budeme radi, ak nám napíšete na e-mail: info@praguespring68.eu