5. decembra 2020

1968: pamäť v naratívoch

Narratives of Remembrance. 1968: the Past Present and the Present Past.
Proceedings of the international symposium
“Culture of Remembrance and Remembrance of Culture”
held in Forlì on 14th-15th of November 2019

Edited by Ľubor Matejko and Matej Ivančík
Comenius University in Bratislava
Cover illustration © Anton Šmotlák
Graphic design © Mojmír Zmija
Bratislava 2020

ISBN 978-80-223-5024-2

 

Ak máte záujem o knihu v elektronickej podobe, uveďte svoj e-mail, radi vám sprístupníme odkaz na stiahnutie